Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

H DStrategy συστάθηκε από τον Δημήτρη Κατσαρή  , Κοστολόγο – Επιχειρηματικό σύμβουλο ο οποίος ως στέλεχος επιχειρήσεων πληροφορικής   ασχολείται από το 2001 με έργα πληροφορικής σε μεγάλες πολυεθνικές  εταιρείες. Από την θέση του συμβούλου του team leader και του Project Manager συμμετείχε ενεργά στην βελτιστοποίηση των επιχειρησιακών διαδικασιών και την δημιουργία αξίας για τον πελάτη .

Από το 2008 ως ελεύθερος επαγγελματίας – μελετητής ασχολείται με  Ευρωπαϊκά Προγράμματα .Η συμμετοχή σε δημόσια και ιδιωτικά έργα συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση μας καθιστά ικανούς να οδηγήσουμε τους πελάτες στην επιλογή των κατάλληλων στρατηγικών   για την επίτευξη του στόχου τους. Η DStrategy ενδυναμώνεται και πλαισιώνεται από την ομάδα έργου με έμπειρους μηχανικούς και οικονομολόγους γεγονός που την καθιστά ως μία δυναμική εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών διοίκησης, εκπόνησης οικονομοτεχνικών μελετών και επιχειρηματικών σχεδίων.

Η DStrategy έχει αναπτύξει ένα ευρύ δίκτυο συνεργατών εντός και εκτός Αθηνών (Κέρκυρα, Πάτρα, Αγρίνιο ). Η ομάδα έργου απαρτίζεται από επαγγελματίες με εξαίρετες σπουδές σε τομείς Marketing, Οικονομικών, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πολιτικοί Μηχανικοί, Ηλεκτρολόγοι Μηχανολόγοι κ.α.

Τόσο οι ιδρυτές και τα μόνιμα στελέχη της όσο και οι εξωτερικοί συνεργάτες της, διαθέτουν τον αναγκαίο ενθουσιασμό αλλά και την κατάλληλη εξειδίκευση σε συνδυασμό με την αρτιότητα των μέσων, με άμεση συνέπεια να εξασφαλίζουν την παροχή υπηρεσιών εξαιρετικής ποιότητας και αποδοτικότητας, γεγονός που αντανακλά την πελατοκεντρική φιλοσοφία της επιχείρησης.

Τηλ. Επικοινωνίας: 210 9581421, κινητό +30 693 697 0268

Email:  dstrategy1@gmail.com

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s