Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

H DStrategy συστάθηκε από τον Δημήτρη Κατσαρή  , Κοστολόγο – Επιχειρηματικό σύμβουλο ο οποίος ως στέλεχος επιχειρήσεων πληροφορικής   ασχολείται από το 2001 με έργα πληροφορικής σε μεγάλες πολυεθνικές  εταιρείες. Από την θέση του συμβούλου του team leader και του Project Manager συμμετείχε ενεργά στην βελτιστοποίηση των επιχειρησιακών διαδικασιών και την δημιουργία αξίας για τον πελάτη .

Από το 2008 ως ελεύθερος επαγγελματίας – μελετητής ασχολείται με  Ευρωπαϊκά Προγράμματα .Η συμμετοχή σε δημόσια και ιδιωτικά έργα συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση μας καθιστά ικανούς να οδηγήσουμε τους πελάτες στην επιλογή των κατάλληλων στρατηγικών   για την επίτευξη του στόχου τους. Η DStrategy ενδυναμώνεται και πλαισιώνεται από την ομάδα έργου με έμπειρους μηχανικούς και οικονομολόγους γεγονός που την καθιστά ως μία δυναμική εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών διοίκησης, εκπόνησης οικονομοτεχνικών μελετών και επιχειρηματικών σχεδίων.

Η DStrategy έχει αναπτύξει ένα ευρύ δίκτυο συνεργατών εντός και εκτός Αθηνών (Κέρκυρα, Πάτρα, Αγρίνιο ). Η ομάδα έργου απαρτίζεται από επαγγελματίες με εξαίρετες σπουδές σε τομείς Marketing, Οικονομικών, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πολιτικοί Μηχανικοί, Ηλεκτρολόγοι Μηχανολόγοι κ.α.

 

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s