Σκοπός της DStrategy είναι να Συμβουλεύει, να Καθοδηγεί να δίνει πρόσβαση σε  χρήσιμα εργαλεία αποτελεσματικής διοίκησης και λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων. ώστε να υπάρξει ανάπτυξη και εξέλιξη στις επιχειρήσεις όπου συνεργάζεται. Η προσπάθεια της επικεντρώνεται στο να δημιουργήσει τις απαραίτητες προϋποθέσεις για επενδύσεις σε τοπικό και  διεθνές επίπεδο.

Τόσο οι ιδρυτές και τα μόνιμα στελέχη της όσο και οι εξωτερικοί συνεργάτες της, διαθέτουν τον αναγκαίο ενθουσιασμό αλλά και την κατάλληλη εξειδίκευση και σε συνδυασμό με την αρτιότητα των μέσων εξασφαλίζουν την παροχή υπηρεσιών εξαιρετικής ποιότητας και αποδοτικότητας.

Θα μας βρείτε στην Καλλιθέα : Αριστείδου 60

Τηλ. Επικοινωνίας: 210 9581421, κινητό +30 693 697 0268

Email:  dstrategy1@gmail.com